Tarihçe Sayfasýna Hoţ Geldiniz.

BorsanĂ˝n-Tarihçesi: 

Yerköy Ticaret BorsasĂ˝ kurulmadan önce, Yerköy’deki mĂĽstahsiller ĂĽrĂĽnlerini zahirecilere satmak için ilçenin çeĂľitli yerlerine caddeye yýðmakta idiler. Bu durum çok dĂĽzensiz bir görĂĽntĂĽ ortaya koymaktaydĂ˝. Bu görĂĽntĂĽ kirliĂ°ini önlemek için Belediye, mahsullerin yýðýlmasĂ˝ için bir Pazar yeri yapmýþtĂ˝r. Yerköy Ticaret BorsasĂ˝nĂ˝n da kuruluĂľu bu döneme rastlamaktadĂ˝r. 1992 yĂ˝lĂ˝nda, satýþ salonu ile beraber, faaliyete geçen borsa ve Pazar yeri görĂĽntĂĽ kirliĂ°ini önlemesine raĂ°men, yine de Ăľehrin içerisinde uzun araç kuyruklarĂ˝nĂ˝n oluĂľmasĂ˝nĂ˝ engelleyememiĂľtir. Yerköy Ticaret BorsasĂ˝, bu sorunu çözmek ĂĽzere, 1996 yĂ˝lĂ˝nda giriĂľimde bulunarak, Ăľehrin dýþýnda, 167 dönĂĽmlĂĽk bir araziyi satĂ˝n alarak “Borsa Sitesi” adĂ˝ altĂ˝nda dĂĽzenlemeyi hedeflemiĂľtir. Üç yĂ˝llĂ˝k sĂĽre içerisinde, satýþ salonun ile beraber, önce depolarĂ˝n inĂľaatĂ˝ bitirilmiĂľ ve alĂ˝m iĂľlemleri baĂľlatĂ˝lmýþtĂ˝r. 2005 yĂ˝lĂ˝nda Hizmet binasĂ˝ ve yeni satýþ salonunun inĂľaatĂ˝ baĂľlatĂ˝lmýþ, 2006 yĂ˝lĂ˝nda yeni satýþ salonu hizmete sunulmuĂľ ve 20014 yĂ˝lĂ˝ itibariyle de hizmet binasĂ˝ tam olarak olmamasĂ˝na raĂ°men, hizmet vermeye baĂľlamýþtĂ˝r. Geçen 10 yĂ˝llĂ˝k sĂĽre içerisinde iki adet kantara sahip olan borsamĂ˝z Laboratuar hizmetlerini sunmaktadĂ˝r.